Lidzbark
Lidzbark
MGOK
Lidzbark

KONTAKT


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lidzbarku
ul. Sądowa 23
13-230 Lidzbark
tel: 0-23 696 13 79
info@mgoklidzbark.pl
Dyrektor
Zbigniew Śliwka
sliwka@mgoklidzbark.pl
Księgowość
Elżbieta Angerhoefer
angerhoefer@mgoklidzbark.plInstruktorzy Ania Wasielewska
Instruktor ds. programowych
wasielewska@mgoklidzbark.pl
Zygumnt Mężykowski
Instuktor fotografii i plastyki
mezykowski@mgoklidzbark.pl
Krzysztof Rychcik
Instruktor ds. muzycznych
rychcik@mgoklidzbark.pl
Świetlica
swietlica@mgoklidzbark.plDesign by Arkadiusz Rodak
Wykonanie DevLight

Copyright © 2013 MGOK Lidzbark